Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

 

 

 

Landmåling av hustomt:

Store forskjeller
på pris og kompetanse

Av Gunnar Christensen

Trenger du en uavhengig landmåler til å måle opp en gammel eller ny hustomt bør du sjekke prisene og kompetansen nøye. Situasjonen kan være at du skal fradele en tomt, finne grensepåler som er blitt borte, kontrollere en oppmåling som er gjort av kommunen eller friske opp en gammel oppmåling gjort på 50-tallet med måleband.

Da kan det være greit å leie inn en uavhengig landmåler for å få et faglig synspunkt med ny oppdatert teknikk. Det er stor praktisk forskjell på oppmåling før og nå. Alle kan kontrollere en oppmåling gjort med måleband. Den nye GPS-basserte metoden er derimot ikke så lett å etterprøve. Du blir lett avhengig av fagfolk på grunn av alt utstyr som må til for å få til et GPS-kart som er dagens oppmåling av eiendom. Oppmåling er nå blitt for komplisert for vanlige folk.

Bruk større firma med lengre fartstid.
Vi endte opp med å engasjerte to landmålere til en og samme oppgave høsten 2011. Prisforskjellen for oppmåling av en liten tomt på under målet var betydelig. Den faglige kvalitetsforskjellen på utførelsen av en og samme jobb var dramatisk.

Måleobjektet var å friske opp et gammelt målebrev og kontrollere kommunal oppmåling i Arendal, samt lokalisere to bolter som var blitt gravd over.

Vi følte oss ikke trygge på at oppmålingen som var utført av enmannsfirmaet landmåler Kenneth Hansen fra Grimstad var rett (Se kommenterer i høyre marg) og måtte derfor engasjere en ny oppmåling av firmaet Landmåler Sør AS. i Søgne for å få vishet om at resultatet var rett.

En skuffelse etter oppmålingen var imidlertid at ingen av de to klarte å finne to grensebolter som i tidens løp var blitt fylt over. Dette burde vært lokalisert av metalldetektor. Det var et mindre avvik på de to oppmålingene. Oppmålingen utført av Søgnefirmaet Landmåler Sør var nærmere det opprinnelige målebrevet.

Dyrt med uerfaren oppmåler
Det kan være utrygt og dyrt å engasjere et enkeltstående enmannsfirma fremfor et større firma med lengre fartstid og faglig tyngde nå som det ikke er mulig for grunneier å etterprøve resultatet som følge av teknisk utstyr som krever opplæring.

Tidligere kunne all oppmåling etterprøves ved å strekke et måleband.

 

Innhold

Landmålertest


Best i test:
Landmåler Sør AS, Søgne
www.landmaaler.no

Kr. 6.429,- inkl. moms

Landmåler Sørs representant gjorde hele jobben unna på ett besøk som varte ca. en time. Han var trygg faglig sett og utførte oppmålingen med faglig tyngde og resultatet var på e-mailen to timer etter at han hadde besøkt tomten. Kjempefin service - en oppmåling man føler seg trygg på faglig sett.


Anbefales ikke:
Hansen Oppmåling, Grimstad
Enmannsfirma

https://hansenoppmaaling

Kr. 8.978,75 inkl. moms

Hansen var den første som målte opp tomta. Han virket faglig usikker ved at han kom med flere ulike målingsresultater underveis i arbeidet: Målinger som senere ble endret. Avvik på hele 1,2 meter på ett av grensepunktene. Han måtte besøke tomten tre ganger og låne utstyr av andre handverkere før han endelig ble enig med seg selv om hvilke mål som var rette.

Hele oppmålingen tok 2 måneder og resultatet kom i 2 versjoner - endret på 2 ganger - og til slutt en stor regning sammen med et resultat vi ikke følte oss trygg på.©
www.helping.no