Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

Bygg et miljøhus

Illustrasjonsfoto copyrigt www.helping.no / Gunnar Christensen

En sjønær, romslig tomt med byggetillatelse på Sørlandet var startskuddet for en del år tilbake.

Planen var å sette opp et landsted etter et rimelig nøkternt budsjett, men med alle de kvaliteter som man forbinder med et sunt hus. Et laftehus er i utgangspunktet et sunt hus, men vi ville heller ha en bygning som passet inn i kystmiljøet - altså et lite, tradisjonelt skipperhus.

Førevar
Føre-var-prinsippet er viktig når man bygger. Derfor gikk vi grundig til verks alt i planleggingen av hvor hytta skal stå på tomten og hvilke sunne bygningskomponenter den skal bygges av.

Tomten
 Tomten har ingen høyspentlinjer eller transformatorer som kan gi elektromagnetisk stråling. Slik stråling kan gi alvorlige helseproblemer. Om høyspent hadde vært nær tomten er det klokest å beregne en avstand på minst 200 meter fra en slik linje og aller helst få strålingen målt. Flere oppslag i media dokumenterer stadig overhyppighet av kreft der bolig ligger nær høyspentledninger. Det er i dag bare "forskerne" betalt av kraftselskapene som offentlig tror høyspentledninger nær boliger er ufarlig - men tør disse "forskerne" selv bo nær en høyspentlidning eller en kraftig transformator?

Ut i fra føre-var-prinsippet kontaktet vi en geobiolog for å kartlegge vannårer på tomten slik at bygget ikke ligger på vannårer. Flere kilder peker på uheldige helsekonsekvenser ved å ha seng over ei vannåre. På fjelltomt ligger vannårene oftest i samme løp over lengre tid, men i sandgrunn kan vannårene flytte seg. Vår tomt var fjelltomt og da er det vanligvis kun sperengning som kan føre til at løpet for vannårene flytter seg.

Samtidig har flere eldre kilder helt tilbake til de gamle egyptiske skrifter og frem til i dag, fremhevet fordelen av å ligge med hodet mot nord eller øst. Når man planlegger et bygg fra starten av er det lett å ta hensyn til slike forhold. Vi engasjerte en geogiolog som laget et kart over den del av tomten vi ønsket å bebygge der vannårer, himmelretninger og meridianer var inntegnet. Dermed var grunnlaget lagt for en best mulig plassering av bygget på tomten.

Fra gammelt av observerte folk buskapen før de bygde: Der dyrene la seg ned for å sove bygde de. I tillegg tok de høyde for at huset lå i le for vær og vind.

 Krypkjeller
Det ble ikke sprengt på denne tomten fordi spregning kan endre løpet for vannårer. Grunnmur ble støpt i stedet for sokkelbetong. Dette fordi en liten krypkjeller under bygget ga plass til mye: Både vannpumpe fra borrebrønn, samt feierluke og oppsamlingsbeholder til biodo med uttak samt redskapsbod.

Arkitekt
 Arkitektarbeidet sto for tur. Vi kontaktet en Gaia-arkitekt som er spesialist på sunne hus. Vi ba om å få en vurdering av hva et ferdig tegnet bygg ville koste på tomten. Vi fikk til svar at arkitekten hadde et prosjekt i gang like i nærheten og kunne derfor lett svinge innom vår tomt og gi et tilbud uten at det ville koste oss noe. Befaring skjedde. Etter besøket fikk vi en solid, oppblåst regning på befaring, usannsynlig høye reisegodtgjørelser og et oppblåst utkast til hva det ville koste videre i prosessen å tegne huset. Vi så straks at dette var en arkitekt med et ekstraordinært næringsvett som var ute etter å tyne makismalt ut av vårt lille bygeprosjekt. Og han var i tillegg meget besværlig å bli kvitt.

Vi tegnet selv hytta i samarbeid med byggmester. 68m2 grunnflate med loft til soveplasser. Et bindingsverkhus der alle byggematerialer ble nøye vurdert. Boken "De siste syke hus" av Bjørn Berge var her svært nyttig.

Isolasjon
 Inneklima i et bygg er viktig. Dårlig inneklima gir helseplager. Hvordan huset bygges er derfor av den aller største betydning. Dette fordi feil materialvalg og byggeteknikk kan gi deg og din familie alvorlige helseplager som astma og allergi for å ta et nærliggende eksempel. En rekke bøker ble lest forut for planleggingen (se oversikt under).

I utgangspunktet hadde vi tenkt oss Cellulose isolasjon i stedet for tradisjonelle isolasjonsmatter. Dette er en form for isolasjon laget av papir og som sprøytes inn i veggene etter at ytter- og innervegger er på plass. I stedet for plast som fuktsperre brukes en spesialutviklet papp som kalles Pades. Pades og Cellulose isolasjon markedsføres som en totalløsning. Pades er et godt naturprodukt som "puster", holder tett for fukt samtidig og som er et bedre alternativ enn plast som fuktsperre.

 Branntest
Vi ble imidlertid betenkt etter å ha testet flere isolasjonstyper på bålet: Testen gikk ut på å legge en bit av hver type isolasjon på et bål for å teste hvor fort de brenner opp: Dette fordi brannsikkerheten er viktig når soveplassene skal være i loftsetasjen. Både Glava og Cellulose brant fort opp på bålet. Rockwool brant ikke opp fordi det ikke kan brenne. Det betyr i praksis dyrebare minutter til å komme seg ut hvis bygget skulle brenne om natten mens familien ligger og sover. Samtidig er Rockwool testet av Norges astma og allergiforbund og funnet å være et rent byggemateriale med hensyn på inneklima.

Versting
Glava Isolasjon - også kalt glassvatt - er og har vært en versting med hensyn på inneklima siden dette produktet kom på markedet på 1950-tallet. Vi i helping.no har fått rapporter fra en rekke familier som har måttet rive alle vegger i huset og erstatte Glava med Rockwool etter at barna har utviklet astma. En meget kostbar reparasjon. Straks Glavaen er borte blir barna bedre, får vi opplyst. Men husk å støvsuge de siste partiklene bort etter at Glavaen er tatt ut. På dagens marked koster Rockwool og Glave det samme: Det er derfor en gåte for oss i helping.no at Glava fremdeles finnes på markedet.

Rockwool
Vi valgte å isolere bygget vårt med Rockwool og brukte Pades som fuktsperre. Vi var i kontakt med leverandører av Pades på forhånd, men disse mente Pades bare kunne brukes sammen med Celluloseisolasjon. Vi tok likevel sjansen den gang - og etter mer enn 10 år med to hus bygget med denne kombinasjonen av Rockwool og Pades er vi svært godt fornøyd med denne kombinasjonen. Kun våtrom som badet har plast fuktsperre.

Furu
 Vi Installerte også ventiler i alle rom og brukte ubehandlet furupanel, gips eller avgassfrie plater. Ubehandlet heltrefurupanlel ble brukt i både tak og vegger.

Furugulvet ble lakkert med en tyskprodusert miljølakk som skulle påføres i tre strøk. Dette ble byggets eneste store skuffelse. Da det tredje laget var ferdig viste det seg at lakken ikke ville tørke. Selv ikke etter flere års bruk var det helt gjennom tørt. Det dannet en klissete overflate som trakk til seg mye skitt og gjorde gulvene stygge og umulige å få rene. Løsningen var å slipe ned alle gulvene på nytt og påføre oljebassert lakk i flere strøk. En annen løsning kunne vært å ha furugulvet ubehandlet, men dette gjør gulvet noe mer besværlig å rengjøre.

Kledning og tak
Vi valgte liggende kledning. Utvendig behandling av kledning ble gjort med vanlig oljedekkbeis. Taket fikk enkeltkrummede teglstein. Takrenner ble kjøpt i plast selv om stål er best. Dette fordi bygget var nær sjøen og saltvann i luften kan ruste metalltakrenner.

Helse og økonomi
Astmapasienter har vært på lengre besøk i bygget: Etter to til tre uker er plagene borte. Straks de kommer tilbake til sitt eget hus er astmaplagene tilbake igjen. Dette illustrerer inneklimaets berydning.

Det er god økonomi i å kjøpe sunne materialer til huset: Da trenger man heller ikke bekymre seg for at en ombygging senere vil gi problemer med at deler av huset er spesialavfall ved mulig riving. Spesialavfall blir som kjent stadig dyrere å bli kvitt fremover ved at avgifter på slikt er stigende.

I tillegg viste vårt prosjekt at det ble ikke dyrere å bygge etter sunne hus prinsippet. Men det krevet en god del kunnskaper fra deg som byggherre. De fleste byggmestere har ikke kunnskap om hvilke materialer i huset som gir godt eller dårlig inneklima. De velger oftest de materialer som er lettest å få tak i rimeligst og som lettest kan fraktes til byggeplassen. Et grundig forarbeid fra husbygger og en tett oppfølging under bygging er derfor viktig. Vi var heldig å finne en byggmester som hadde gjort dette før og forsto problemstillingen.

 Etter 10 års bruk er vi meget godt fornøyd med dette huset på grunn av gode inneklimakvaliteter.

Byggmesteren som ble transportør
Vår leveranse med Rockwool isolasjon ble levert av en sjåfør som tidligere var byggmester. Han fortalte at han som byggmester ble syk av å arbeide med Glava og måtte derfor omskoleres til annet yrke. Nå kjører han og tar i Rockwool daglig og har ingen plager.

Sunne byggeråd kan gi deg en bedre helse.


Bolig




Tips:

 
Farlige grantrær

Store grantrær kan være
en sikkerhetsrisiko: Gran har for vane å råtne innenifra nederst ved rota. Dette betyr at treet kan se helt frisk ut utenpå mens
det stadig får dårligere stamme. I et vindkast kan treet falle ned og gjøre store skader. Vær derfor
på vakt når grantrær er store og gamle.

Innerdører i hus:
Dører og brannsikkerhet

Dørene inni huset har forskjellig brannsikkerhet. Best er heltre dører. Er en massiv tredør lukket kan den forsinke og/eller
stoppe brannen fra å bre seg inn i neste rom. De brannfarligste dørene er dem som kun består av en ramme med plater på begge sider og en pappisolasjon inni. Disse dørene slår brannen seg raskt igjennom.

Sunne hus:

Hus kan være kilde til helseplager og temaet er derfor stadig mer påaktet og dukker jevnlig opp i media. Samtidig er dette et altfor lite utredet emne som fortjener større opp-merksomhet og mer forskning.

Enkelte kunnskapsrike ildsjeler og organisasjoner arbeider for bedre kunnskap og opplysning
om dette emne. De gjør lite av seg i den store strøm av informasjon vi er utsatt for, men deres budskap er svært viktig for oss alle.

Dette fordi vår helse er avgjørende for vår livskvalitet. Mange begynner først å interessere seg for dette emnet når sykdom oppstår. Å være førevar er det beste prinsippet.

Boligen er den største investering vi vanlige mennesker gjør i livet. Det er derfor avgjørende viktig for oss å bygge inn kvaliteter i huset som beholder oss friske. Om barna blir syke og dette kan spores til feil valg av byggematerialer m.m. , blir det kostbart å bygge om i ettertid.

Velg dusjkabinett

Frittstående dusjkabinettet kan være en god sikkerhet mot fuktskader i baderomsveggene. Ikke alle løsninger med dusjvegger i en krok av badet er like tette. Sansynligheten for fuktskader uten dusjkabinett er også avhengig av godt eller dårlig håndverk ved bygging.

©
www.helping.no