Aktuelt
  Alternativt
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Trafikkskade
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Facebook
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

Alternative boktips

av Gunnar Christensen

Selvbiografi om reinkarnasjon
Unni Helen Sørnes: "Jeg var Sophie Scholl"
Eufemia Forlag, Oslo 2011

Mange bøker har i lengre tid vært på markedet om reinkarnasjon, så hvorfor trenger vi enda en? Det er åpenbart mange som hungrer etter å fortelle sin historie. Det kan ligger en form for terapi i å skrive en selvbiografi særlig i tilfeller der de opplysningene som kommer frem i regresjon er plagsomme. Slik som i denne boka.

Forfatteren mener hun var den kjente, tyske motstandskvinnen Sophie Scholl i sitt tidligere liv under andre verdenskrig. Sofie ble brutalt henrettet i Tyskland av Hitler-regimet ved halshugging. Tre unge mennesker fra Sophie Scholls motstandsgruppen "Den hvite Rose" ble henrettet samtidig. En grusom skjebne for ungdommene som kjempet mot nazismen og for et demokratisk styre i Tyskland. I ettertid har denne motstandsgruppen fått heltestatus i dagens Tyskland.

Boka beskriver den prosessen Unni Helen Sørnes går igjennom det meste av sitt liv til nå. Det blir nesten som en besettelse for henne å finne stadig mer om sitt tidligere liv. Man spør seg hvorfor lar hun et tidligere liv så til de grader overskygge det livet hun nå lever? Svaret ligger i at hun føler strekt at dette er noe hun må igjennom for komme videre i det livet hun nå lever. Hun oppdager at flere av hennes nærmeste i dette livet også er reinkarnerte venner og bekjente fra det tidligere livet - og hun får bekreftelse på dette av dem.

Unni Helen Sørnes arbeider med regresjonsbehandling hvor hun har sin egen praksis. Slik sett er boka et innlegg for regresjonsterapi i behandling. Således er boka en aldri så liten reklameplakat. Hun mener plager og konflikter mennesker har kan skrive seg fra tidligere liv og bruker sin selvbiografi for å fremheve betydningen av dette.

Mange mener vi har mer enn nok med det livet vi lever nå om vi ikke i tillegg skal belastes med tidligere liv. Unni Helen Sørnes mener derimot at mange sliter med opplevelser fra tidligere liv uten å forstå hvorfor.

Boka er ikke av de mest spennende jeg har lest, men interessant i sin lavmælte, sympatiske og beskjedne form. Kapitlet om meditasjon og "loven om tiltrekning" er godt skrevet.

 En bok om "Snåsamannens" egen historie

Kjedelig skrevet:
Joralf Gjerstad: "Den gode kraften"
A .Gyldendal 2010, 167 sider.

Har du lest Ingar Sletten Kolloens bok om "Snåsamannen" alias Joralf Gjerstad, så blir den nye boka av Gjerstad selv en nedtur for de fleste.

Innholdet er mest en beskrivelse av Joralf Gjerstads interesser i rikspolitikk, kirkeliv, lokalhistorie og i helbredelser han har utført. Ja, det må vel kalles et skrytealbum med en beskjeden undertone. Og til tider kjedelig om du ikke er spesielt interessert i lokalfolk, kirke og bygdeliv i Snåsa eller de historisk kjente personene han har møtt. Her er mange takkebrev sitert.

Joralf Gjerstads loyalitet til statskirkens lære kommer tydelig fram. Men de mest interessante tingene i hans liv "kraften" som det var flere glimt av i boka "Snåsamannen", er det intet nytt om i denne boka og i sum er dette en kjedelig historiebok.

Her er ingen vesentlige opplysninger som ikke Kollonen alt har beskrevet både i mer detalj og kvalitativt bedre. Den såkalte "kraften" beskrives mindre presist i denne boka enn i "Snåsamannen". Så hvorfor heter den da "Den gode kraften"? Dette er å villede bokkjøperne. Fordi vi forventer mer innsikt i den helbredende "kraften" med en slik boktittel. Og det får vi ikke.

Behold heller inntrykket etter en god bok fra Kolloen og spar deg for denne boka. Denne boka er kommet på markedet fordi "Snåsamannen" er berømt/selger bra og ikke fordi den er spesielt godt skrevet eller har nye, viktige opplysninger om "kraften".

  Styres vi av romvesner?

Dr. Rauni-Leena Luukanen: "Hvem er jeg?",
Grøndahl Dreyer 1994.

 Er du en av dem som tror at jorden er flat? Selvsagt ikke. Den diskusjonen er over. Nå gir doktor Rauni-Leena Luukanen oss en nytt verdensbilde å ta stilling til: "Vår fremtid er knyttet til verdensrommet og stjernene. Vi er i ferd med å gå gjennom planeten jordens nær-døden-opplevelse. Det fører til at menneskene og de andre livsformene på jorden, medregnet vår levende jordklode, vil bli forenet med alle galaksene."

Forfatteren hevder bl.a. at vi styres av vesner fra andre planeter. Vesner som er oss overlegen i intelligens, moral og teknikk. Vesner som vil hjelpe oss og som guider oss til et høyere bevisthetsnivå.

De fleste av oss er nyfikne på verdensrommets gåter og påstander om intelligente vesner på andre planeter. Fra tid til annen har vi lest om UFO-er i media, men er lettere forvirret om dette er hallusinasjoner eller virkelighet: Fordi fenomenet forklares og bortforklares til lesernes forvirring. For oss som ikke har UFO-opplevelser, forblir dette fenomenet noe fjernt. Dette er mange leseres utgangspunkt. Men. Klarer du å legge av deg alle dine forestillinger om virkeligheten omkring deg og ta inn over deg Dr. Luukanens tanker om UFO`er og deres funksjon i vår verden? Hun presenterer et nytt verdensbilde og stiller mange provoserende problemstillinger jeg aldri har tenkt over.

Bokas mange opplysninger om UFO-fenomenet er ukjent for de fleste: USA oppbevarer i all hemmelighet flere UFO-fartøy fra verdensrommet og flere levende og døde UFO-vesner i lukkede militærleire. Dette er mye av hemmeligheten bak USAs vellykkede romfatsprogram. Romvesener har base på månen. Derfor ble det ikke flere ekspedisjoner dit. UFO`er har fulgt alle USAs romferger. Mennesker har blitt kidnappet av UFOer og kan fortelle om sine opplevelser etterpå. etc. Jeg spør meg: er dette sannhet?

Dr. Luukanens interesse for UFO-er startet med en nær-døden-opplevelse i en bilulykke. Hun hevder å ha fått hjelp av UFO-vesner i denne kritiske situasjonen. Etter dette har hennes forhold til UFO-er fått et nærmest religiøst preg. I sin bok innvier hun oss i sine interessante tanker og opplevelser knyttet til UFO-fenomenet på en meget overbevisende og lettlest måte.

  En eventyrlig vandring med Australias såkalt primitive

Marlo Morgan: Det virkelige folket,
Gyldendal Norsk Forlag 1995.

Morgan har skrevet en underlig bok. Romanen gir oss en unik og spennende mulighet til innlevelse i og forståelse av Australias undertrykte urbefolkning - aboriginerne. Forfatteren har vandret sammen med aboriginer-stammen som kaller seg "Det virkelige folket" i 120 dager. Gjennom Australias villmark og ørken. Hennes beretninger om dette ukjente folkets kultur og tro er enestående. På grensen til det utrolige.

Forfatteren er amerikiansk, kvinnelig lege i 50-årne. Kommet til Australia for å arbeide med et helseforebyggende prosjekt. Hun kommer i kontakt med unge mennesker fra aboriginer-stammen og hjelper dem. Som takk blir hun invitert til et møte med stammen i den australske villmarken. Møtet med aboriginer-stammen blir en underlig opplevelse. Et vendepunkt i hennes liv. De utroligste ting skjer både på det fysiske og åndelige plan i løpet av vandringen.

Dette stammefolket som av omgivelsene oppfattes som primitive, har et mer høytstående etisk nivå enn oss og behersker evner og egenskaper som er ukjente i vår kultur. Stammen kommuniserer ved hjelp av telepati - også over store geografiske avstander, kan gjøre seg selv usynlige og har utviklet egenskaper til å føle vannkilder i ørkenlandskap og kommunisere med planter og dyr, hevder forfatteren. "Det virkelige folket" lever i pakt med den karrige naturen hvor de ferdes og i pakt med naturen i seg selv.

Hvordan opplever disse folkegrupper oss og vårt livsinnhold? Hvilken rett har vi til å kalle disse skriftløse kulturer for primitive? Er vi kommet i utakt med naturen i oss og omkring oss? Boka gir svar på disse spørsmålene. I tillegg hevder forfatteren at stammefolkets evner ligger latent i ethvert menneske.

Boka har potensiale som en spennende roman, men gir seg i tillegg ut for å ha et budskap til leseren. Det er de Australske urinnvånernes budskap: Vern om naturen og lev i pakt med den på en nøysom måte. Ødelegger vi naturen så ødelegger vi oss selv. Tenk i et evighetspespektiv.

Romanen er anonymisert for å verne dette stammefolket. Men det er en dokumentarhistorie, hevder Morgan.

For den sosialantropoligisk og religionsvitenskapelig interesserte er denne boka en liten perle. Likeledes vil filosofi-interesserte finne nye og spennende tanker.

Vi vet i utgangspunktet lite om Australias urinvånere. Lokalt i Australia finnes diskriminerende myter om disse stammefolkene. "Det virkelige folket" korrigerer denne urettferdighet og gir urinnvånerne den omtale og verdighet de fortjener.

Boka gir en spennende innføring i dette ukjente naturfolkets liv og filosofi. En tankevekker i debatten om vår klodens urbefolkninger. Deres kultur, religion og eksistensberettigelse i vårt globale fellesskap.

  Drømmeboken.

"Drømmenes hemmelige språk. En illustrert veiviser til det ubevisste" av David Fontana oversatt av Sølvi Bryde, illustrert av Peter Malone. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1995.

Vi drømmer hver natt, selvom vi ikke alltid husker hva vi har drømt. Når vi våkner etter en god natts søvn har vi drømt flere drømmer. I disse drømmene ligger kimen til vår egen selvutvikling og selvforståelse, hevder Fontana som er professor i psykologi og har produsert flere bøker om dette emnet.

Til alle tider har mennesket interessert seg for drømmetydning. Interessen for bøker om drømmetydning er nå stigende og flere bøker er på markedet om dette tema.

Denne drømmeboka er godt komponert og solid i sitt faglige fundament. Den gir en solid kunnskapsmengde rikt illustrert med historikk og den siste forskning innen drømmetydning og innsikt i drømmenes symbolspråk.

Her får vi Sigmund Freuds teorier om drømmene som døråpner for fortrengt seksualitet, Carl Gustav Jungs arketyper eller "mytologiske motiver", med tolkning av drømmer som kosmiske kvaliteter hvis innsikt kan gi personlighetsutviklende utbytte for drømmeren - for å nevne de mest kjente.

Her behandles drømmelogikk og drømmescener, temaer som forandring og overgang, seier og nederlag, kurs og identitet, angst, velvære og optimisme, autoritet og ansvar, forhold, seksualitet, sinne og frustrasjon, adskillelse og tap, religion og sjeleliv. Drømmer om lange reiser, eller om å klatre opp en fjellside eller å miste fotfeste og falle utfor et stup. Alt dette finner vi forklaringer på i denne rikholdige flora av eksempler fra drømmenes mangfoldige verden. Om temaet "umuligheter" skriver Fontana bl.a.: "....Drømmer begrenses ikke av det våkne livets lovmessighet, men opererer i fantasiens verden. Dermed minner de oss om at vår vanlige måte å oppfatte virkeligheten på bare er en av mange mulige bevissthetstilstander. På en måte som minner om zen-buddhistisk koan-teknikk, som går ut på å stille den inviede umulige spørsmål, kan drømmer med hensikt fordreie de våkne realiteter, "riste" drømmerens mentale kaleidoskop, og frembringe nye sammensetninger av ideer og erfaringer som igjen danner utgangspunkt for nye tanke- eller adferdsmønster. Når en drøm presenterer stoff som fortoner seg umulig for det våkne sinn, kan nettopp denne urimeligheten være betydningens kjerne......."

Bokas mange drømmeeksempler gjør den velegnet som oppslagsbok etter en drøm vi ikke forstår eller søker en dypere mening i. Bakerst finnes et oversiktelig emne- og drømmeregister som veileder leseren til ønsket tema.

Boka gir seg ikke ut for å være facit. Dertil er våre drømmer altfor forskjellige. Derimot er den en veiledning til å forstå sitt eget drømmespråk og gi dypere egeninsikt gjennom tolkning av budskap fra sitt eget ubevisste sjelsliv.

Boka facinerer med sin spesielle og uvanlige lay-out inspirert av drømmebilder og rikholdige fantasier. Hver side er en ny visuell opplevelse: En påkostet og fargerik oppslagsbok, hvis illustrasjoner også hjelper leseren til innsikt i en verden utenfor vårt våkne liv: En verden av illusjoner og fantasier om reiser i drømmeverdens mangslungne muligheter hinsides våken fantasi og virkelighet. Dette er en bok som ikke må gjemmes etter gjennomlesning. Den er til å bla i etter en underlig drøm.....

 

Bøker

  Aima
  Barnebøker
  Boktips
  Boktips alt. bøker
  Noveller
  Lenny Lemen
  Lærebøker
  Skandalebøkene
  Styrkeprøven
 

Annonser:

 "The Secret" er oppskriften på lykken?

 Rhonda Byrne: "The Secret - Hemmeligheten"
Damm 2007, 216 sider

 Boka fokuserer på hvor viktig tankene våre er. Her gies en lett-fattelig og god innsikt i tankenes og følelsenes betydning for våre liv. Her får du flere gode ideer om hvorledes du kan påvirke ditt dagligliv og din fremtid.

Tankene og følelsene dine har stor innflytelse på deg så bruk dem på en konstruktiv måte hevdes det: Dette er viktig fordi tanker er energi (dette er vitenskapelig målt og bevist). Når du tenker er det ikke bare noe som foregår inni hodet ditt. Det er energi du sender ut - selv om du ikke kommuniserer dem ut på noen annen måte enn å tenke på det.

Vår metafysiske virkelighet er slik at vi tiltrekker det vi sender vår energi inn i. Det kalles loven om tiltrekning. Tenker du mye på en ting (positivt eller negativt) så sender du din energi til dette. Hovedpoenget er at du får tilbakemelding på det du konsentrere dine tanker omkring i form av mer av det samme. Det er derfor viktig å gi deg selv positive affirmasjoner - ikke negative. Positive tanker tiltrekker positive opplevelser - så enkelt er dette.

Det hevdes å være en universell lov om tiltrekning i vår virkelighet. Den går ut på at vi mennesker tiltrekker det vi er opptatt av med våre tanker og følelser. Forestill deg selv som en magnet som trekker til deg det du sender ut. Dette innebærer at det du er opptatt av med dine tanker og følelser tiltrekker du til deg mer av.

Siden loven om tiltrekning virker kontinuerlig er det viktig å bli klar over hva som har manifestert seg i ditt liv til nå og hva du fremover kan gjøre for å bedre ditt liv. Siden loven om tiltrekning er like treffsikker som loven om tyngdekraften, er det av stor betydning for deg å bli klar over den for å kunne bedre din virkelighet. Dette innebærer ikke at du skal styre tankene, men at du skal øke din bevissthet omkring hva du har ditt hovedfokus på i ditt videre liv.

 

 

 Lisa Williams:
"Livet blant de døde". Cappelen Damm AS
 2009, 254 sider.

Lisa Williams bok er fantastisk interessant lesning. Å få innsikt i et mediums liv er en skjelden gave. Boka fortjener derfor en stor leserkrets. Hele hennes liv og virke er en dokumentasjon på at der et liv etter døden og at vi er del av en større vikrlighet enn den bevisthen vi opererer med i våre liv. Det er ikke mulig å tro at alt er sllutt med døden etter et møte med henne.

Les også intervju med
 Lisa Williams på helping.no

 

 
"Snåsamannen"
Av Ingar Sletten Kolloen. Gyldendal 2008. 238 sider.

Mennesker med spesielle evner har fascinert, hjulpet og skremt oss i gene-rasjoner. Dette fordi vi har et for snevert bilde av hva menneske har i seg av evner og muligheter. "Snåsamannen" er en velskrevet bok som gir oss et fascinerende og inn-siktsfullt bilde av hvordan det er å leve med evnen til å helbrede andre. Joralf Gjerstads høye etiske standard, nestekjærlighet og menneskelige innsikt
er en imponerende livsgjerning som kan stå som et lysende eksempel for oss alle og ikke minst for andre med liknende begavelser.

 

 

 Fin tolkning av Den Tibetanske Dødebok:
Sogyal Rinpoche:
"Den Tibetanske boken om livet og døden"
Grønndahl Dreyer 1996. 429 sider.

Da denne boken kom på markedet ble den straks en bestselger i Vesten. Nå har de fleste glemt dette skattekammer av en bok for dem som ønsker større innsikt i og kunnskap om dødens mysterier. I denne boka tolker Sogyal Rinpoche "Den Tibetanske Dødebok" og gjør den mer tilgjengelig for mennesker i vesten. Tradisjonelt har den tibetanske kulturen innsiktsfulle skriftelige kilder som gir kunnskap om dødens mysterier.

Dalai Lama sikriver bl.a. i sin bokanmeldelse: "I sin høyaktuelle bok fokuserer Sogyal Rinpoche på hvordan man skal forstå den sanne meningen med livet, hvordan man skal hjelpe de døende og de døde."