Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Trafikkskade
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

 

Elevene er rettsløse:
Skolen bør overta "lappen"

Både økonomiske, praktisk og pedagogiske hensyn tilsier at de videregående skolene trekkes sterkere inn i førerkortopplæringen, mener rektor Kjell Wedø ved Tvedestrand videregående skole.

FORTVILER: Rektor Kjell Wedø (til venstre) ved Tvedestrand videregående skole ønsker at de videregående skolene trekkes sterkere inn i førerkortopplæringen. Han får full støtte av Kjell Hauge fra Åmli.
Foto: Anne Karin Andersen

 Av Bjørn Atle Eide, Agderposten

Wedø registrerer en rekke problemer omkring førerkortopplæringen blant sine elever: Høy strykprosent, høyt spenningsnivå, opptil to måneder lang ventetid, mye fravær og store utgifter. På Arendal trafikkstasjon i går traff Wedø både foreldre og elever som var fortvilet over forholdene.

Wedø er mest kritisk til gjennomføringen av den praktiske delen av førerprøven, der kandidatene kun har med seg sensorer fra trafikkstasjonen.

Rettsløse
De skal jo være både sensorer og eksaminatorer samtidig. Det er et aldeles gammeldags og uhørt system. Jeg er opptatt av elevenes rettsvern. Mange forteller at de ikke får vite konkret hva de har gjort feil, og i praksis er jo kandidatene uten klageadgang. Det rimer dårlig med moderne pedagogiske prinsipper og elevmedvirkning, sier Wedø.

Tvedestrand-rektoren har også lang erfaring med at opplæringen og førerprøven både er kostbar og stjeler mye av elevenes tid. De blir også svært spente.

På skolen
Wedø får full støtte av Kjell Hauge fra Åmli, som også hadde ærend på Arendal trafikkstasjon i går.

Mange må reise i timevis og kanskje ta fri en hel dag for å ta teoriprøven på en datamaskin. Hvorfor ikke ta prøvene på skolene? Da hadde elevene sluppet skulk og vært i kjente omgivelser. Lærerne er vel sensorer så gode som noen, mener Hauge.

Er positiv
Jeg ser helt klart at skolene kan gjøre en god jobb i opplæringen til førerprøven, sier seksjonsleder Sonja Sporstøl i Vegdirektoratet i en kommentar til Tvedestrand-rektorens utspill.

Ifølge Sporstøl gjøres det forsøk med å gi trafikalt grunnkurs i videregående skole. Vegdirektoratet ser gjerne at dette gjennomføres.

Det vil bli bra og billig for elevene, mener Sporstøl. Den praktiske kjøreopplæringen derimot, mener hun kjøreskolene gjør best, ikke minst etter at kjørelærerutdanningen nå er blitt toårig på høgskolenivå, og en ny europeisk pedagogisk modell for trinnvis opplæring er innført.

Tilsyn
Hva med sensorenes dobbeltrolle?

Vi jobber også med bedre skolering av sensorer og vil etter hvert også innføre et EU-direktiv om tilsyn med sensorvirksomheten, sier Sporstøl.

Muligheter for å gjennomføre teoriprøven andre steder enn på trafikkstasjonen er også et spørsmål som blir vurdert.

Dette er kun et spørsmål om datasikkerhet, sier seksjonsleder Sonja Sporstøl, som mener strykprosenten for teoriprøvene nå har normalisert seg etter økningen da de nye prøvene ble innført i fjor.

 

Innhold


- Elevene er rettsløse:
Skolen bør overta "lappen"

- Kommunalministeren
vil tilby lappen på skolen

Bilkjøp

 

 Biltest:
Disse bilene kan
redde ditt liv

 

©
 www.helping.no