Aktuelt
  Alternativt
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Trafikkskade
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Facebook
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

 

 

Båtførerprøven 

Båtførerprøven er din trygghet på sjøen.

Båtførerprøven kan du ta på vår- og høstsemester de fleste steder her i landet. Denne "båtlappen" gir ikke bare rabatt på båt-forsikringen. Viktigst er at du får en tryggere ferdsel på sjøen når du kan orientere deg etter et båtsportkart, kjenne sjøens trafikkregler m.m..

Obligatorisk båtførerbevis
for fritidsbåter fra 1. mai 2010.

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis vil gjelde båtførere som er født etter 1. januar 1980. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter, fart over 10 knop eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter.

Det anslås at rundt 170 000 personer må ha bestått båtførerprøven og skaffet seg båtførerbevis innen 1. mai 2010. Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges.

Regjeringen setter samtidig i gang et arbeid som gjør det mulig å frata personer som er født før 1980, retten til å føre båt ved overtredelse av regelverket til sjøs, slik det er i veitrafikken.

- Jeg vil dessuten oppfordre alle som er født før 1980 som ikke alt har tatt båtførerprøven, til også å ta prøven, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Om småjoller og mindreåringe på sjøen
Sjøfartsdirektoratet svare slik på vårt spørsmål om småjoller og mindreårige
etter at båtførerprøver er innført: Helping.no spør:

Der er nå en rekke barn med småbåter på ca. 12 fot og 9,9-hk som nå er forvirret og usikker på om de har lov til å kjøre båten sin denne sesongen.

Det verserer i pressen tre faktorer som kriterium for å føre båt bortsett fra alder (30 år og yngre) i pressen: kke båt over 8 meter, ikke motor over 25 hk og ikke fart over 20 knop. Samtidig ser jeg på info at det kun er de to første kriteriene som er nevnt:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/pressemeldinger-2008/
regjeringen-innforer-obligatorisk-batfor.html?id=534998
Kan du klargjøre dette?

Slik svarer Sjøfartsdirektoratet
Viser til din henvendelse. Når det gjelder fritidsfartøy, båtførerbevis og minstealder så gjelder følgende.

Dersom du ikke har fylt 16 år kan du ikke føre båt som overskrider noen av følgende grenser: 8 meter båtlengde (skroglengden), 10 Hk motor, 10 knop hastighet med fører i båten - dvs båten skal ikke kunne kjøres hurtigere enn dette med fører i. Det er lovlig å begrense 10 Hk motorer eller mindre slik at båten overholder kravene. Dette skal eventuelt gjøres slik at man trenger verktøy for å fjerne begrensningen på motoren.

Dersom du har fylt 16 år, men ikke har båtførerbevis gjelder følgende: Du kan ikke føre båt som overskrider 8 meter lengde eller 25 Hk motor.

Dersom du har båtførerbevis gjelder følgende: Du kan ikke føre båt som overskrider 15 meter lengde.

Dersom du har fritidsbåtskippersertifikat gjelder følgende: Du kan ikke føre båt som overskrider en brutto tonnasje på 50.

Med vennlig hilsen
Bjørn Reppe
underdirektør
Sjøvett og fritidsfartøy - www.sjofartsdir.no

 

Innhold

- Båtførerprøven

- Om småjoller og
mindreåringe på sjøen

- Slik svarer
Sjøfartsdirektoratet

- Båtførerprøven må
inn i skolen


Båt

Båtførerprøven må inn i skolen

Båtførerprøven bør nå bli valgfag i ungdomsskolen i alle kystkommuner. Dette bør skje på lik linje med trafikkopplæring på land og"mopedlappen" som er valgfag i dag. Det er en god investering i sikkerhet til sjøs å investere i opplæring av unge båtførere både på kort og lang sikt. Det kan forhindre drukning og båtulykker. Valgfaget bør tilpasses denne målgruppen rent pedagogisk. Samtidig må dette valgfaget gies status ved at kurset kalles "Båtlappen" eller noe annet som fenger unge mennesker. Norske kystkommuner har her et ansvar på lik linje med svømmeopplæring.

 

©
www.helping.no